Kalk i Hammarlunda

KALKFÄRG FÖR CEMENTPUTS

Vår cementfärg är ingen kalkfärg i dess rätta bemärkelse utan består av vitcement och kalken i denna färg är dolomitmjöl vilken fungerar som fyllnadsmaterial i färgen. Skall du måla på en ren cementputs så rekommenderar vi att måla med denna cementfärg.