Kalk i Hammarlunda

Målarkalks samtliga produkter är avsedda för såväl utomhus- som inomhusbruk. Produkterna ger dig en hållbar och vacker fasad som skyddar och vårdar ditt hus

Kalkfärgerna finns i ett flertal varianter. Gemensamt för alla kalkfärger är att underlaget måste fuktas före och efter målning.

Viktigt är också att välja rätt typ av kalkfärg. Kalkfärgen anpassas efter typ av puts på väggen. Huvudregeln är:


  • På puts av rent kalkbruk - använd ren kalkfärg
  • På puts av KC-bruk (kalkcementbruk) - använd Kalkcementfärg (Hydraulit KC-färg)
  • På puts av ren cement - använd cementfärg

Kalkfärgerna finns att få i ca 130 standardkulörer, enligt Målarkalks färgkarta.


Kalkbruken finns även de i ett flertal varianter. De kan delas upp i två grupper, Lufthärdande kalkbruk och Naturligt hydrauliska kalkbruk

St Astier kalkbruk, är ett naturligt hydrauliskt kalkbruk, helt fritt från tillsatser. Lämpligt till murning, fogning och putsning samt till takarbete med bruk. Bruken används också som läggningsbruk till tegel och naturstensgolv såväl ute som inne samt till arbeten med gesimser.

Luftkalkbruk finns i ett par olika varianter. Bruken används främst inom byggnadsvården och är ett mycket lättarbetat material lämpligt för såväl omfogning, spricklagning som till hela omputsningar

Lerbruk - Hyllingegårdens LERBRUK är ett närproducerat svenskt lerbruk baserat på skånsk lera, sand och i förekommande fall krossad vass. Det bryts lokalt med minsta möjliga miljöpåverkan och koldioxidutsläpp. Leran har krossats, värmebehandlats i ugn och sedan siktats till fin fraktion.

För mer information om de olika produkterna - se resp. produktblad under "produktinformation".


Läs mer om Målarkalks produkter på deras hemsida:

https://www.malarkalk.se/