St Astier, NHL 2

298,00kr - 340,00kr

Saint-Astier kalkbruk - NHL2

Saint-Astier NHL-bruk är ett färdigblandat hydrauliskt kalkbruk framställt av en mycket ren, naturligt hydraulisk kalk från Saint-Astier i Frankrike. Bruket innehåller inga tillsatser utan det är endast mängden upplösliga silikater i kalkstenen som ger produkten dess hydrauliska egenskaper. Vid produktionen blandas Saint-Astier NHL-bruk med torkad, siktad och välgraderad kvartssand.
Styrkeklass NHL2 = Svagt.

STANDARDSORTIMENT
Saint-Astier Grundningsbruk NHL2 | 1:1,5 | 0-4 mm

- För grundning av svaga och sugande underlag i måttligt utsatt miljö.

Saint-Astier Puts & Murbruk NHL2 | 1:2 | 0-6 mm
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL2 | 1:2 | 0-4 mm
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL2 | 1:2 | 0-2 mm
- De olika bruken används vid ut- & invändiga putsarbeten, både som grov- och ytputs, på normalt sugande tegel i måttligt utsatt miljö. Lämpligt även till dragning av listverk och gesimser.
- Används till murning och fogning av normalt sugande tegel i måttligt utsatt miljö. Lämpligt för fogning av äldre murverk.
- Vid fogning av murverk i korsvirke samt understrykning av tegeltak skall bruket blandas med finklippt tagel.
- Lämpliga för reparation av äldre puts på t ex kulturbyggnader.

Saint-Astier Finbruk NHL2 | 1:2,5 | 0-1 mm
- Används som ytputs in- & utvändigt i måttligt utsatt miljö.
- För fogning av smala tegelfogar på normalt sugande tegel samt äldre murverk.

Saint-Astier Finbruk NHL2 | 1:2,5 | 0-0,4 mm
- Används som ett sista tunt skikt vid dragning av listverk och gesimser eller på annan NHL-puts när en mycket slät yta önskas.

Åtgång:

Putsning ca 2 kg/mm/m2.
Murning ca 1,3 kg/tegelsten (SNF)
Fogning ca 12-15 kg/m2
Åtgången varierar beroende på blandningsförhållande, utförande och underlag.