St Astier NHL 5

298,00kr
Lägger till i kundvagnen ... Objektet har lagts till

Saint-Astier kalkbruk - NHL5

Saint-Astier NHL-bruk är ett färdigblandat hydrauliskt kalkbruk framställt av en mycket ren, naturligt hydraulisk kalk från Saint-Astier i Frankrike. Bruket innehåller inga tillsatser utan det är endast mängden upplösliga silikater i kalkstenen som ger produkten dess hydrauliska egenskaper. Vid produktionen blandas Saint-Astier NHL-bruk med torkad, siktad och välgraderad kvartssand.
Styrkeklass NHL5 = Starkt.

STANDARDSORTIMENT
Saint-Astier Grundningsbruk NHL5 | 1:1,5 | 0-4 mm
- Till grundning på svagt sugande underlag som natursten, hårdbränt tegel, verblendertegel, lättklinker, Porotherm, lättbetong och betonghålsten.

Saint-Astier Puts & Murbruk NHL5 | 1:2 | 0-6 mm
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL5 | 1:2 | 0-4 mm
Saint-Astier Puts & Murbruk NHL5 | 1:2 | 0-2 mm
- De olika bruken används vid ut- & invändiga putsarbeten, både som grov- och ytputs, på svagt sugande underlag som t ex hårdbränt tegel och natursten typ granit.
- Bruken är också lämpliga för dragning av gesimser och listverk samt putsarbeten på fasader i kustnära och utsatta lägen.
- Lämpligt för fogning av svagt sugande tegel (hårdbränt), verblendertegel och natursten.
- Används också som läggningsbruk till in- & utvändiga tegel- och naturstensgolv samt till sockelputs och uppmurning av fristående murar.
- Bruken används till arbeten i utsatta miljöer, t ex murning av skorstenspipor och läggning av tak- och nockpannor i tegel.

Saint-Astier Finbruk NHL5 | 1:2,5 | 0-1 mm
- Används som ytputs in- & utvändigt i utsatt miljö.
- För fogning av smala tegelfogar på svagt sugande tegel (hårdbränt), verblendertegel och natursten.

Åtgång:

Putsning ca 2 kg/mm/m2. Murning ca 1,3 kg/tegelsten (SNF) Fogning ca 12-15 kg/m2 Åtgången varierar beroende på blandningsförhållande, utförande och underlag.